Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hierarchy

Hierarchy

Một trong năm nguyên tắc cơ bản của thiết kế nói chung và typography nói riêng. Hierarchy tạo ra tổ chức và định hướng trong thiết kế — nó giúp tạo trật tự cho các thành phần thiết kế. Mặc dù nó có thể không rõ ràng ngay lập tức đối với những người không nhìn thấy, nhưng bạn chắc chắn sẽ thấy hệ thống phân cấp hoạt động trong hầu hết mọi thứ bạn đã nhìn (vô tình hay cố tình). Nó làm cho văn bản/ thiết kế dễ hiểu và dễ đọc hơn.