Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Benchmarking

Đối chuẩn

Đối chuẩn là hoạt động so sánh những quá trình và số liệu về hiệu suất của một doanh nghiệp với những doanh nghiệp xuất sắc nhất cũng như có thể dễ dàng học hỏi được nhất trong cùng một ngành. Trong quản lý dự án, hoạt động đối chuẩn có thể hỗ trợ việc chọn lọc, lên kế hoạch và phân bổ dự án.