Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Impact evaluation

Impact evaluation

Một phương pháp đánh giá ảnh hưởng cuối cùng của một ý tưởng, dự án hoặc mục tiêu và các tác động có chủ đích và không chủ ý đã được tạo ra.