Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Crossbar

Crossbar

Một nét ngang của chữ cái ví dụ như chữ ‘T’, ‘H’, ‘E’, v.v..