Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Economic Value Added

Giá trị gia tăng kinh tế

Một thước đo hiệu quả tài chính đánh giá các hành động và hoạt động của một tổ chức xem liệu chúng có tạo ra giá trị hay không và mang lại bao nhiêu cho cổ đông.