Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Project

Dự án

Project tương tự như một mục tiêu ở chỗ nó phải được sở hữu bởi một cá nhân và có ngày kết thúc cùng một phạm vi xác định. Tuy nhiên, các dự án không phải là điều gì đó để hoàn thành, chúng là điều cần làm. Bằng cách hoàn thành một dự án, điều này không có nghĩa là bạn nhất thiết phải đạt được một mục tiêu - chỉ đơn thuần là bạn đã hoàn thành công việc mà bạn cần làm.