Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hybrid Strategy

Hybrid Strategy

Hybrid Strategy là một thuật ngữ dùng để mô tả việc một tổ chức áp dụng kết hợp hai hoặc nhiều chiến lược cạnh tranh.