Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Idea

Ý tưởng

Ý tưởng là tên gọi của những “sản phẩm” vô hình được tạo ra từ trí tuệ con người. Chúng là thứ “đột biến” so với những giải pháp hiện có để nhằm giải quyết một vấn đề nào đó.