Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Milestone

Cột mốc

Milestone là một bước cụ thể trên hành trình hoàn thành một mục tiêu hoặc một dự án.