Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Tofu

Tofu

Không phải là đậu! Tofu là tiếng lóng dùng để chỉ những ô vuông nhỏ được hiển thị khi một kiểu chữ không được tải vào máy tính hoặc khi một phông chữ không có một glyph cụ thể.