Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hero Brand Archetype

Hero Brand Archetype

Mục tiêu: Giúp ích cho xã hội, thế giới
Đặc điểm: Can đảm, táo bạo, đáng kính, mạnh mẽ, tự tin, và truyền cảm hứng. Nhược điểm: Kiêu ngạo và xa cách Marketing niche: Tạo dựng hiệu ứng tích cực trên thế giới, giải quyết các vấn đề lớn hoặc truyền cảm hứng tới cộng đồng.
Ví dụ: Nike, BMW, Duracell