Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Raster

Raster

Raster là một hình ảnh được tạo thành từ một số pixel nhất định. Mỗi điểm ảnh có màu sắc, độ bão hòa và độ trong suốt riêng giúp tạo nên hình ảnh tổng thể. Không giống như vectơ, do chúng được tạo thành từ các pixel, hình ảnh raster sẽ giảm chất lượng và trở nên mờ khi chúng được thay đổi kích thước.