Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Insight

Insight

Insight là những động lực không nói nên lời, là những suy nghĩ có thể ai cũng có (tuỳ từng hoàn cảnh mà nó khác nhau) nhưng đôi khi chính họ cũng không nhận ra nó tồn tại. Insight cũng là ý nghĩ thôi thúc họ hành động (làm một điều gì đó, cho ai, với mục đích cụ thể) hoặc tiến tới tìm một cách xử lí phù hợp cho vấn đề nảy sinh.