Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Baseline

Baseline

Trong typography, Baseline là đường vô hình mà văn bản nằm trên đó — nó như là một cái sàn, nhưng là sàn của văn bản. Đây cũng là nơi đo chiều cao và các phần quan trọng khác của phông chữ.