Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Stroke

Stroke

Tất cả các nét đơn của một chữ cái.