Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Essence

Bản sắc thương hiệu

Brand Essence – Bản sắc thương hiệu là giá trị tổng hợp giữa giá trị, mục tiêu và cảm xúc mà thương hiệu mang lại – thông thường được tóm tắt qua một tuyên bố hoặc 1 cụm từ ngắn gọn – nhằm thể hiện một số phẩm chất, phong cách và độc đáo của nhãn hàng. Chẳng hạn như thương hiệu Volvo thường được liên hệ với “sự an toàn”, AA là dịch vụ khẩn cấp… Tuy nhiên những bản chất nội tại mạnh mẽ nhất của một thương hiệu lại phải bắt nguồn từ chính các nhu cầu cơ bản nhất của khách hàng.