Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Golden Ratio

Golden Ratio

Tỷ lệ vàng là khi bạn lấy hai vật thể, chia vật lớn hơn cho nhỏ hơn và nhận được kết quả là 1,6180 (hoặc sấp xỉ). Ví dụ nổi tiếng nhất về tỷ lệ vàng là hình chữ nhật vàng — nó có thể được chia thành hình vuông hoàn hảo và hình chữ nhật có cùng tỷ lệ khung hình. Tỷ lệ vàng có thể được sử dụng để làm cho các thiết kế được định dạng chuẩn mực và hấp dẫn.