Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Readability

Readability

Mức độ dễ đọc của văn bản hoặc thiết kế (gồm chữ).