Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Symmetry

Symmetry

Symmetry đề cập đến cảm giác cân bằng hài hòa và tỷ lệ. Đó là thứ mà hầu hết mọi người đều được làm quen khi còn nhỏ. Về mặt thiết kế, một trong những nguyên tắc cơ bản của thiết kế. Sự đối xứng được sử dụng để tăng thêm sự cân bằng và tạo cảm giác hài hòa trong một thiết kế.