Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Cap Height

Cap Height

Chiều cao của những chữ in hoa.