Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Value

Giá trị thương hiệu

Ngày nay, brand value – giá trị của một thương hiệu có giá trị tương đương hoặc lớn hơn tất thảy mọi tài sản hữu hình khác của doanh nghiệp. Giá trị thương hiệu chính là yếu tố then chốt định vị sự thành công, quyết định sự khác biệt của một doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh còn lại. Tuy nhiên để đánh giá được giá trị thương hiệu đòi hỏi một vài đội ngũ/ đối tác chuyên gia với các công cụ khảo sát thị trường chuyên biệt mới có thể đưa ra đánh giá về giá trị của thương hiệu chính xác nhất.