Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Organizational Goal

Organizational Goal

Organizational Goal là một mục tiêu cụ thể mà bạn muốn tổ chức của mình đạt được, với một kết quả và thời hạn được nêu rõ ràng.