Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Grid

Grid

Lưới là một hệ thống cơ bản của các cột và thanh dẫn ngang và dọc được sử dụng để cung cấp cấu trúc, tính nhất quán, độ chính xác trong bất kỳ thiết kế nào.