Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Masthead

Masthead

Masthead là thiết kế tiêu đề cho tên của một ấn phẩm, thường được tìm thấy trên trang bìa của một tạp chí. Masthead cũng có thể gợi nhắc đến hình ảnh đồ họa hoặc tiêu đề văn bản ở đầu trang web.