Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Audit

Đánh giá thương hiệu

Đánh giá thương hiệu (một số kênh thông tin định nghĩa là "kiểm toán thương hiệu") là một thuật ngữ thương hiệu quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Đây là một quá trình đánh giá và phân tích chi tiết để kiểm tra vị thế hiện tại của doanh nghiệp so với thị trường. Từ đó tạo ra các chiến lược cho sự phát trong tương lai dựa trên các cơ hội thị trường. Các biện pháp để khắc phục các điểm yếu của thương hiệu. Cũng như khai khác các lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh.