Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Repetition

Repetition

Repetition đơn giản có nghĩa là sử dụng cùng một phần tử trong một thiết kế nhiều lần. Nó có thể tạo ra cảm giác thống nhất, gắn kết và nhất quán.