Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Joint

Joint

Một nét nối với phần đường thẳng stem của chữ cái.