Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Strategy Framework

Strategy Framework

Strategic Framework là một Khung Chiến lược phối hợp giữa Sale và Marketing trong doanh nghiệp. Ai cũng biết rằng, Sale và Marketing là 2 đơn vị tiền tuyến chịu trách nhiệm khai thác thị trường, mang lại doanh thu trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, 2 đơn vị này có xu hướng hoạt động độc lập, ít tương tác lẫn nhau khiến cho cho việc tối đa hóa hiệu quả kinh doanh gặp ít nhiều khó khăn.