Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Cascading

Cascading

Quá trình sắp xếp các KPI, mục tiêu và dự án khác nhau trong tổ chức. Tất cả các hành động được thực hiện phải góp phần vào mục tiêu hoặc chiến lược cấp cao hơn.