Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Key Performance Indicator (KPI)

Key Performance Indicator (KPI)

KPI là một chỉ số ổn định giúp xác định liệu một mục tiêu đã được hoàn thành hay chưa (KPI có thể áp dụng như nhau cho tầm nhìn, lĩnh vực trọng tâm, mục tiêu của tổ chức hoặc mục tiêu của bạn).