Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Art director

Chuyên viên định hướng nghệ thuật

Chúng ta có thể bắt gặp Art Director ở các ngành công nghiệp sáng tạo như quảng cáo, tiếp thị, xuất bản, điện ảnh và truyền hình, thiết kế web hoặc video game. Nói chung công việc của Art Director là quản lý và định hướng nghệ thuật một team designer làm việc cho các dự án sáng tạo, nhưng mức độ trách nhiệm và quyền đưa ra quyết định dành cho nhân viên dưới quyền lại thay đổi và phụ thuộc vào từng đội ngũ và doanh nghiệp.