Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Business Plan

Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là một kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Nó đánh giá việc kinh doanh đã có kết quả như thế nào và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công trong tương lai.