Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Target Audience

Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu được đánh giá là nhóm người tiêu dùng (khách hàng) có nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang cung cấp và họ có đủ khả năng chi trả cho dịch vụ ấy. Khách hàng mục tiêu còn bao gồm cả khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự.