Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Thumbnail

Thumbnail

Thumbnail là một bản phác thảo nhỏ và thô về cách một nhà thiết kế muốn thiết kế của họ trông như thế nào — chúng có thể được sử dụng để giúp quyết định bố cục hoặc cách một thiết kế sẽ kết hợp với nhau ra sao.