Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Stock Photo

Stock Photo

Stock Photo là hình ảnh được những cá nhân hay tổ chức thực hiện và giao bán/ cấp phép cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào các mục đích thiết kế, truyền thông.