Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Critical success factor

Nhân tố thành công chủ chốt

Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả một yếu tố cần thiết để đạt được các mục tiêu và tầm nhìn của doanh nghiệp.