Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Rebranding

Tái cấu trúc thương hiệu

Tái cấu trúc thương hiệu là khi doanh nghiệp muốn mang thương hiệu, sản phẩm đã cũ quay trở lại thị trường để đem lại sự mới mẽ cho sản phẩm và tăng tính cạnh tranh cho thương hiệu dựa trên những yếu tố nội và ngoại tại mới.