Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Evaluation

Đo đạc

Evaluation là sự phân tích hiệu quả của một ý tưởng hoặc dự án đạt được trên các mục tiêu của nó.