Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Pilcrow

Pilcrow

Pilcrow là tên của biểu tượng, biểu tượng này ¶, được sử dụng để đánh dấu phần đầu của một đoạn văn hoặc phần văn bản mới. Pilcrows cũng xuất hiện trên một số phần mềm dưới dạng biểu tượng thanh công cụ — nó được sử dụng trên Adobe Photoshop làm biểu tượng cho tab đoạn văn, cho phép người dùng thực hiện các thay đổi đối với cấu trúc đoạn văn của họ. Đây cũng là một thông tin tuyệt vời để biết cho bất kỳ câu hỏi quán rượu nào trong tương lai.