Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Account

Account

Account là từ được dùng nhiều trong ngành kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt thường dùng trong ngành quảng cáo, marketing, tổ chức sự kiện. Account dùng để chỉ người điều phối, quản lý dự án và liên lạc với đối tác. Ngoài ra, Account dùng để chỉ một khách hàng hay một mối quan hệ sinh lợi cho công ty.