Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ball Terminal

Ball Terminal

Phần mở rộng hình cầu của một chữ cái.