Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Differentiation

Khác biệt hóa

Khác biệt hóa là một chiến lược cạnh tranh được sử dụng bởi các tổ chức để đạt được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ của họ. Tổ chức sử dụng chiến lược này sẽ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm / dịch vụ độc đáo cho các phân khúc khách hàng khác nhau.