Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Leg

Leg

Nét chống thường là đường chéo nối từ stem tới bè mặt baseline của chữ cái như "R" hay "K".