Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ear

Ear

Nét móc gắn liền với bowl của chữ g viết thường. Một số thợ đánh máy sử dụng thuật ngữ tương tự cho chữ r viết thường.