Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Dashboard

Giao diện số

Một công cụ báo cáo có giao diện số được sử dụng để hợp nhất các chỉ số và thông tin quan trọng nhằm hiển thị trong một bố cục ngắn gọn giúp thông báo cho người xem về dữ liệu hiện tại.