Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Bleed

Bleed

Bleed là một thuật ngữ in ấn đề cập đến mép/ viền của thiết kế. Trong quá trình in ấn và thực thi ấn phẩm, phần viền sẽ giúp phần hiển thị của thiết kế được bảo toàn kể cả sau khi đã được cắt bớt.