Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Monospaced

Monospaced

Monospaced là kiểu chữ mà mỗi ký tự có cùng chiều rộng, tất cả đều chiếm cùng một lượng không gian theo chiều ngang. Chúng cũng có thể được gọi là kiểu chữ có độ cao cố định, độ rộng cố định hoặc không theo tỷ lệ.