Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

White Space

White Space

Khoảng trắng, mặc dù cái tên có vẻ gây hiểu lầm của nó, nhưng không nhất thiết phải có màu trắng. Đó là không gian, có thể là bất kỳ màu sắc, hoa văn hoặc kết cấu nào, giữa các yếu tố khác nhau trong một thiết kế là yếu tố cần thiết để tạo ra một thiết kế thành công. Hãy nghĩ về không gian trắng giống như một căn phòng có thiết kế trực quan, giống như một kiểu thiền thiết kế. Nó cũng có thể được gọi là không gian âm — ít gây hiểu nhầm hơn.