Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Unique Selling Proposition

Lợi điểm bán hàng độc nhất

Unique Selling Proposition là một kỹ thuật tiếp thị được sử dụng để làm nổi bật sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp là duy nhất so với các đối thủ cạnh tranh.