Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Budget

Ngân sách

Mô tả về số tiền sẽ được phân bổ cho một dự án nhất định.